Krav til frivillige

KRAV TIL FRIVILLIGE

 

Vi ønsker å knytte oss opp mot de frivillige som har motivasjonen, lysten, tiden og kreftene til å stille opp for oss. Frivilligheten er kritisk for oss, og som all frivillighet, er også Prestivalens frivillige nødt til å ofre noe av seg selv og sin egen tid. Med andre ord. Vi oppfordrer alle de som av en eller annen grunn er litt usikre på om de skal stille, som kanskje har sånn passe lyst eller vet at det kanskje dukker opp andre ting i samme periode som er mer fristende, til å vente med å melde seg.

 

Har man først meldt seg til tjeneste, knyttes det et lite knippe forventninger til deg, og noen regler som åpenbart må følges.

 

Dette kan være ting som:

 

DU er Prestivalens ansikt utad, og vi trenger at alle er med på å skape den riktige rammen for vårt arrangement. Vi håper du er en stolt Prestivaler som sprer like mye humør og energi som festivalen skal bli kjent for

 

DU skal være edru på jobb. Vi kan ikke risikere å måtte stenge serveringen fordi en kontrollør tok en lystig og glad frivillig med en øl i hånda bak en bardisk

 

DU må møte opp presis og jobbe alle avtalte timer, selv om det betyr at du går glipp av litt tid med noen gode venner, eller høydepunktet på scenen. Vi sørger derimot for at du får vite når du skal jobbe og møte opp, samt at du får arbeidsinstrukser den dagen du jobber

 

Dersom du ikke kan jobbe, må du si ifra til din nærmeste leder så fort som mulig. All kontaktinfo vil bli distribuert i god tid

 

Kontaktinformasjon: Prestivalen Arrangement AS, C/O Marius Holmgren, Jomfru Aaslevs vei 6, 1540 Vestby

Tlf: +47 900 45 455

E-post: marius@prestivalen.no

Presse: lande@prestivalen.no

Artist og prod.ansvarlig: m.lund@amber.no